Trillingsarm heien met stalen buispalen

Een stalen buispaal is de meest praktische, economische en flexibele oplossing om palen te maken op plaatsen waar een grote heistelling niet kan of mag komen.

Het aanbrengen van een stalen buispaal gebeurt trillingsarm en grondverdringend met zeer kleine (65 cm breed) heimachines die zowel elektrisch als op diesel worden aangedreven.

Vraag direct een offerte aan

Waar kunnen stalen buispalen geplaatst worden?

Waar kunt u de stalen buispaal toepassen?

 • Uitbouw aan bestaand pand
 • Tuinmuren
 • Serre
 • Veranda
 • Funderingsherstel
 • Onder hoogspanningsmasten
 • Onder bruggen en naast bestaande bebouwing
 • Plekken waar geluidarm of trillingsarm gewerkt moet worden

Voordelen van trillingsarm heien

 • Goede heipaal met simpele vorm
 • Tot grote diepte heien met een hele compacte machine
 • Weinig materieel nodig om de heipaal naar een draagkrachtige bodemlaag te krijgen
 • Minder mensen nodig voor de bediening en transport
 • Weinig energie nodig doordat de zwaartekracht meewerkt
 • Sneller werken doordat lichtere machines nodig zijn
 • Perfect zichtbaar wanneer de paal op de goede ondergrond terecht komt
 • Lagere prijs bij kleinere aantallen palen

Nadelen van trillingsarm heien ten opzichte van trillingsvrij boren

 • Bij lagere werkhoogte duurt het langer voordat de eerste paal geslagen kan worden
 • Enige mate van trilling
 • Bij een groter aantal palen de montagetijd soms wat langer dan bij trillingsvrij boren

Stappen bij het plaatsen van stalen buispalen

Het aanbrengen van de buispaal gebeurt met een inwendig valblok die in het gewicht kan worden aangepast aan de omstandigheden in de grond. In het eerste buis segment, dat is voorzien van een voetplaat, brengen wij grind aan wat de energie van het valblok naar de paal overbrengt. Tijdens het heien vullen we de grindprop aan om de voetplaat te beschermen.

Op plaatsen met een beperkte werkhoogte maken we gebruik van een speciaal door ons ontwikkeld uit delen op te bouwen (koppel)valblok. Werkhoogtes van 2 meter zijn geen uitzondering voor ons.

Als de paal op 2 meter na op diepte is beginnen wij met kalenderen. Dit betekent dat om de 25 of 10 cm een streep op de buis gezet wordt en dat de slagen daartussen geteld worden. Als de paal op de gewenste diepte is wordt deze voorzien van een kopwapening en wordt de buis gevuld met beton. Standaard wapening is 4 x 10 of 12 mm lang 2500 mm. Als de paal als trekpaal dient, dan kan deze over de gehele lengte worden bewapend. Standaard beton is C20/25 XC3 S3. Het is ook mogelijk om de paal casco op te leveren, dit betekent dat u de beton zelf levert en stort.

Segmenten van stalen buispalen

Stalen buispalen worden opgebouwd uit een of meerdere segmenten. De buis is aan de onderzijde voorzien van een stalen voetplaat die in de regel niet meer dan 6 mm uitsteekt. De voetplaat voorkomt tijdens het heien dat er grond en water in de buis loopt. Als er meerdere segmenten gebruikt moeten worden i.v.m. de werkhoogte dan zijn deze voorzien van een tromp- verbinding en worden de buizen doormiddel van (elektrisch)lassen aan elkaar verbonden.

Diameter buispalen

Buizen met de volgende diameter zijn verkrijgbaar Ø 139 mm / 168 mm / 219 mm / 273 mm / 324 mm / 355 mm / 406 mm en 556 mm. De buis wordt afhankelijk van de werkhoogte opgebouwd uit stukken van 1 t/m 6 meter.

Neem vrijblijvend contact op

Het heien van de buispalen gebeurt vaak op zeer moeilijk bereikbare en lastig toegankelijke plaatsen, maar dat is voor Ten Napel Heiwerken geen probleem.

Vraag direct een offerte aan

Section below shows only from 768px